Oddělení jeslí

Jesličky se nacházejí v bytovém domě s malebnou zahradou. V každém patře je situován jeden byt, ve kterém s chůvičkou pobývají 4 děti. Všechny prostory jeslí jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Důraz je kladen na bezpečnost, praktičnost. Děti svůj čas tráví nejen v bytech, ale i na zahradě, kde je pro ně vybudováno hřiště s pískovištěm, houpačkou a průlezkami.

Fotografie ze zahrady: