home

VÍTEJTE V NA STRÁNKÁCH KROMĚŘÍŽSKÝCH JESLÍ.

Pečujeme o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let věku (včetně). O dvanáct dětí pečují (v připravených bytových jednotkách) kvalifikované chůvy. Čas trávený v jeslích tak je v očích dětí spíše opakující se příjemná návštěva u tety, kde je možnost si hrát a objevovat svět.
Individuální péče o svěřené děti je zaměřená na rozvoj schopností, dovedností a návyků s ohledem na věk dítěte. Chůvy dbají na bezpečnost a zdraví dětí, pobyt na čerstvém vzduchu, dostatečný spánek, zajištění a rozvoj osobní hygieny. Služba je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a vždy odpovídá individuálním potřebám dětí.

Služba je dostupná minimálně 8 hodin denně 5 dní v týdnu. Finanční náročnost služby souvisí s délkou pobytu dítěte v zařízení a objemem poskytovaných služeb.
Služba je určena pro děti, jejichž rodiče se potřebují vrátit do pracovního procesu, popřípadě do školních lavic.

Máte li zájem o umístění dítěte do jeslí, bližší informace získáte u ředitelky jeslí Evy Vlachové, DiS. – vlachova@prokromeriz.cz .

Přijetí dítěte do jeslí

Kapacita jeslí je omezená. Všechna místa jsou většinu roku plně obsazená. Obvykle se nová místa uvolňují od září, kdy některé děti odcházejí do mateřských škol či dětských skupin, které jsou určené pro starší děti. V případě zájmu o umístění dítěte, kontaktujte ředitelku jeslí, která vám odpoví na všechny vaše dotazy a přijme od vás vyplněnou přihlášku k umístění dítěte do jeslí. Děti budou do zařízení přijímány v případě uvolnění kapacity dle pořadí, ve kterém byly přihlášky podány.

Doporučujeme, aby rodiče přinášeli přihlášky do jeslí v dostatečném časovém předstihu, tj. již na počátku kalendářního roku, jestliže mají zájem o přijetí dítěte do jeslí od září toho roku. 

Pokračovat ve čtení „Přijetí dítěte do jeslí“

jesle

Práce v jeslích by měla být postavena na třech základních stavebních kamenech:

  • vzájemná důvěra a respekt všech aktérů (dítě, rodiče, pečující osoby),
  • profesionalita a komunikace (profesionální péče, promyšlené výchovné působení, plánování, hodnocení),
  • tolerance (vycházející z lidskosti, upřímnosti a otevřenosti).
Co nabízíme

Jesle budou v maximální kvalitě zabezpečovat zájmy svěřených dětí. V naplňování tohoto cíle je pracovníkům nápomocen sestavený PLÁN INDIVIDUÁLNÍ PÉČE – komplexní dokument, který má naplňovat potřeby dítěte i rodiny prostřednictvím profesionální péče.
Ta bude probíhat ve  skupinách, kde o čtyři děti pečuje jedna stabilní chůva. V případě potřeby bude krátkodobě nahrazena pomocnou chůvou, která dobře zná systém chodu jeslí i individualitu každého dítěte.

Režim dne je vystavěn tak, aby respektoval potřeby každého svěřeného dítěte, aby ho maximálně stimuloval a současně zabezpečoval dostatek odpočinku. Již od útlého věku se pracovníci jeslí snaží  děti vést k zásadám zdravého životního stylu, denně je preferován pobyt na čerstvém vzduchu, v prostředí parků a hřišť. Při všech činnostech se klade velký důraz na bezpečnost a prevenci úrazům.

Pobyt dítěte v jeslích nezastupuje funkce rodiny, jedná se pouze o doplněk péče, kterou vede a reguluje rodina. Pracovníci jeslí pracují v úzké vazbě s rodinou.

Kdo bude o děti pečovat

Tým chův tvoří pracovnice, jejichž vysoké předpoklady vyplývají nejen z nejvyššího dosaženého vzdělání v oboru sociálního či zdravotního, ale zejména jejich osobnostních kvalit a životních zkušeností.

Provozní doba

Jesle jsou otevřeny každý pracovní den v době od 7,00 – 15,30 hod.

Pro koho jsme určeni

V souladu se snahou o podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly v Kroměříži jsou jesle určeny pro děti, jejichž oba dva rodiče spadají do jedné z následujících skupin:

  • jsou zaměstnaní/ podnikají,
  • jsou nezaměstnaní a aktivně si práci hledají (v evidenci ÚP),
  • se vzdělávají (prezenční nebo dálkové studium, rekvalifikace).

Pro přijetí dětí do jeslí není rozhodující míra samostatnosti v oblasti hygieny (pleny), sebeobsluhy (převlékání, obouvání) a samostatného stravování. Na snahu rodičů o postupnou samostatnost dětí budou v rámci péče navazovat pracovnice jeslí.

Další podmínky

Strava je hrazena dle množství odebraných jídel za měsíc.

Všechny výše specifikované položky odebírá spolek od externího dodavatele. Příjmy od rodičů spolek dále poukazuje dodavatelům a negeneruje z těchto příjmů žádný zisk.

kontakt

Provozní doba:

pondělí  – pátek – 7,00 – 15,30

Adresa jednotlivých provozů jeslí:

Chropyňská 1685 – štěňátka, kuřátka, koťátka
Vrchlického 971 – myšičky, žabičky
767 01  Kroměříž

IČO: 05066051

facebook profil
https://www.facebook.com/jesleprokromeriz/
ředitelka jeslí – Eva Vlachová, DiS.

tel.: 733 740 655
vlachova@prokromeriz.cz

předsedkyně spolku – MgA. et Mgr. Lenka Tomm Helemíková

Pokračovat ve čtení „kontakt“