Přijetí dítěte do jeslí

Kapacita jeslí je omezená. Všechna místa jsou většinu roku plně obsazená. Obvykle se nová místa uvolňují od září, kdy některé děti odcházejí do mateřských škol či dětských skupin, které jsou určené pro starší děti. V případě zájmu o umístění dítěte, kontaktujte ředitelku jeslí, která vám odpoví na všechny vaše dotazy a přijme od vás vyplněnou přihlášku k umístění dítěte do jeslí. Děti budou do zařízení přijímány v případě uvolnění kapacity dle pořadí, ve kterém byly přihlášky podány.

Doporučujeme, aby rodiče přinášeli přihlášky do jeslí v dostatečném časovém předstihu, tj. již na počátku kalendářního roku, jestliže mají zájem o přijetí dítěte do jeslí od září toho roku. 

Zásadní a hlavní podmínkou přijetí dítěte do jeslí je přináležitost obou rodičů k jedné z uvedených skupin:

  • zaměstnanec
  • OSVČ
  • nezaměstnaný, registrovaný na ÚP
  • studující či rekvalifikující se.

Rodiče dětí musí doložit potvrzení od dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.