Projekt EU

Rozšířili jsme provoz jesliček o další dvě skupinky. Díky podpoře Evropských sociálních fondů jsme otevřeli dvě dětské skupiny z nichž pečujeme o 12 dětí.

Účelem dotace je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku a její provoz v rámci realizace projektu.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Doba realizace projektu:
1.9.2022 – 31.9.2023

Název projektů:
Myšičky – dětská skupina Pro Kroměříž – CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017325
Žabičky- dětská skupina Pro Kroměříž – CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017324

Příjemce dotace:
Pro Kroměříž, z.s.
Chropyňská 1685, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán:
Lenka Tomm, helemik@helemik.cz

Místo realizace projektu:
Vrchlického 971, Kroměříž